Dunakeszi

Dunakeszi Általános Iskola

Dunakeszi Általános Iskola
Beruh.ktsg.: nettó 3 mrdFt 
Projekt: „Dunakeszin megvalósuló 24 tantermes általános iskola tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján”
Megrendelő: Nemzeti Sportközpontok (székhely: 1146 Budapest, Hermina út 49.) és Dunakeszi Város Önkormányzata (székhely: 2120 Dunakeszi, Fő út 25)
Helyszín: 2120 Dunakeszi, Repülőtéri út hrsz.: 2952 ;terület: 2,7 hektár
Meglévő épületek teljes elbontása; 1.000 légm3
 
A kivitelezés főbb projektelemei:
Tervezési feladatok:
  • felmérési/bontási/koncepcióterv elkészítése
  • építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése
  • engedélyeztetés (a vonatkozó jogszabályokban rögzített valamennyi, a kivitelezéshez szükséges jogerős, végrehajtható engedélyhatározat beszerzése, Megrendelő meghatalmazása alapján)
  • kiviteli tervdokumentáció (belsőépítész, bútorozási tervvel együtt) elkészítése a vonatkozó jogszabályi előírások és az ajánlatkérő által kiadott tervezési program alapján.
Kivitelezési feladatok: 
  • A jogerős építési engedély és az ajánlatkérő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció alapján komplett, kulcsrakész kivitelezés megvalósítása, az építési telken álló felépítmények bontási munkáival együtt. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a nyertes ajánlattevőnek magasépítési és mélyépítési feladatokat is el kell látnia.
  • Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérő ilyen irányú igénye, illetve utasítása alapján a nyertes ajánlattevő – az ajánlatkérők tájékoztatási tevékenységének biztosítása céljából - köteles minden segítséget megadni a projekt kommunikációs feladatainak ellátásával megbízott személynek. További információt a szerződés tervezet tartalmaz.
  • A nem jogerős használatbavételi engedély megszerzése.
A tervezési programban előirányzott nettó alapterületek:
Felépítmény
 
1. Általános oktatási területek: 2180 m2
2. Igazgatási, nevelőtestületi és szociális területek: 315 m2
3. Étkeztetési területek: 520 m2
4. Sport- és szabadidő egység: 2470 m2
5. Közösségi területek: 2035 m2
6. Üzemeltetési területek: 425 m2
 
Felépítmény alapterülete összesen: 7945 m2
 
Kültéri területek: 3495 m2