Izsák

Izsáki Általános Iskola

Izsáki Általános Iskola
Beruh.Ktsg.:  nettó 3 mrdFt
Projekt: „Izsákon megvalósuló 24 tantermes általános iskola tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján”
Megrendelő: Nemzeti Sportközpontok (székhely: 1146 Budapest, Hermina út 49.) és Izsák Város Önkormányzata (székhely: 6070 Izsák, Szabadságtér 1.)
Helyszín: 5203 Izsák, Kossuth L. u. 37.; terület: 1,25 hektár
 
Meglévő épületek teljes elbontása (volt iskolaépület és  3 családi ház) 20.000 légm3
A kivitelezés főbb projektelemei:
 
Tervezési feladatok:
  • felmérési/bontási terv elkészítése
  • koncepcióterv elkészítése
  • építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése
  • engedélyeztetés (a vonatkozó jogszabályokban rögzített valamennyi, a kivitelezéshez szükséges jogerős, végrehajtható engedélyhatározat beszerzése, Megrendelő meghatalmazása alapján)
  • kiviteli tervdokumentáció (belsőépítész, bútorozási tervvel együtt) elkészítése a vonatkozó jogszabályi előírások és az ajánlatkérő által kiadott tervezési program alapján.
 
A tervezési programban előirányzott nettó alapterületek:
 
Felépítmény
 
1.   Általános oktatási területek: 2198 m2
2.   Igazgatási, nevelőtestületi és szociális területek: 315 m2
3.   Étkeztetési területek: 520 m2
4.   Sport- és szabadidő egység: 2569 m2
5.   Közösségi területek: 2100 m2
6.   Üzemeltetési területek: 467 m2
Felépítmény alapterülete összesen: 8169 m2
 
Kültéri területek: 3525 m2