WHB - Befejeztük a Pick Aréna árvízvédelmi védművét
Vissza

Befejeztük a Pick Aréna árvízvédelmi védművét

2022-01-05 Hírek

Befejeztük a Pick Aréna árvízvédelmi védművét

2019. novemberében kezdtük meg Szegeden a 2021. december 09-i megnyitó ünnepségen átadott kézilabdacsarnok – közkedvelt nevén a Pick Aréna - kivitelezését a Felső ­Tisza parton, a volt városi stadion helyén.                                                                                                                                                                                                
A beruházás több szempontból is Szeged és a szegediek előnyére válik. Egyrészt a 2022. január 13-án induló férfi kézilabda EB helyszíneként komoly hírnevet szerez a városnak, másrészt pedig új „otthonába” költözhetett a Pick Szeged bajnok kézilabdacsapata, akiket mindenki szeret és akikre minden szegedi büszke.

A kézilabda csarnok a Tisza – Gyála – Szeged – Algyő-i árvédelmi szakaszhoz tartozó elsőrendű árvédelmi töltés mentett oldalán épült, jellemzően fakadó és szivárgó vizes területen.                                                                                                                                                                                                                                                    
Az építési engedélyhez kiadott állásfoglalásában ATIVIZIG előírta, hogy a jövőbeni árhullámok során, a töltéstesten és az altalajon keresztül történő átszivárgás, illetve az ezekből fakadó elöntés megakadályozása érdekében - a csarnok építésével egyidőben – egy szivárgásgátlási funkciót is betöltő vízzáró JET-fal létesüljön.

További igényként került megfogalmazásra, hogy a vízzáró fal - JET-fal - úgy kerüljön megvalósításra, hogy a projekt kiegészítéseként árvédelmi fejlesztéssel, az ott húzódó mellvédfalként is funkcionáló szögtámfal elbontása után, a Felső Tiszapart mentén egy új mobil árvédelmi fal és annak alapteste is kiépüljön.                                                                                                                                                                                                                                                                                  
A területen előzetesen CPT szondákkal talajmechanika felmérést végeztünk 20 m mélységben a felszín alatt, melyek során kiderült, hogy a töltéstestben 9 - 12,5 m mélység közt vízáteresztő homokréteg van.

A régi árvízvédelmi rendszer alapvetően két elemből állt. Egyrészt magából a földműből (a gáttestből), másrészt a földmű tetején megépült szögtámfalból, aminek a terepszint feletti része alkotja a mellvédfalat.                                                                                                                                                                               
A tervezett kétütemű átalakítás I. ütemében a JET-fal került kiépítésre, melynek elsődleges szerepe a két felső agyagréteg közé beékelődött, jó vízvezető képességű iszapos homokréteg teljes keresztmetszetű átharántolása, vagyis az átszivárgás zárása, ezáltal a veszélyes buzgárosodás megakadályozása.                                                                                                                                                                                                                                                                                         
A II. ütemben, a JET-fal kivitelezését követően a régi szögtámfal elbontásra került és vízzáró csatlakozással a JET-falra megépítettük (vízzáró betonból) a monolit vasbeton szögtámfalat, melynek felső síkjába befogadó szerelvényeket betonoztunk, ezekre építhető egy esetleges árvízhelyzet idején a 1,2 m magas alumínium mobilfal.

A kivitelezés során - ahogy korábban ígértük - elkerültük az erdőírtást, erre a kivitelezés organizálása során fokozott figyelmet fordítottunk.                                                          
Ezzel a 3 komponensű (JET-fal + Szögtámfal + Mobilfal) védművel Szeged város árvízvédelemének hatékonyságát lokálisan növeltük!                             
A védmű a nyomvonal teljes, 640 folyóméteres szakaszán a szivárgásokkal és árvízzel szemben folyamatos vonalú zárást és biztonságot nyújt!