Hamarosan elkészül Budapest legmagasabb ideiglenes építménye

2017.07.04.
A 2017-es FINA úszó vb óriás ugrótornyát a West Hungária Bau Kft. építi,  üzemelteti és a rendezvény végével elbontja. A kivitelezés különlegessége, hogy a Duna jobb partján lévő, műemléki védelem alatt álló budai rakparton kell a követelményeknek megfelelően kevesebb mint hat hónap alatt felépíteni az alépítményt, további két hónap alatt az ideiglenes felépítményt, majd  mindezeket novemberig elbontani.
A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokságon kiemelt versenyprogram az óriás toronyugrás. A lebonyolításához szükséges ugrótornyot a Batthyányi tér előtt építik fel a Duna jobb partján, az 1647+876 és 1647+923 fkm szelvények között, az Országházzal szemben. Az óriás ugrótorony műszaki megoldása egy meglehetősen hosszú egyeztetéssorozat eredményeként alakult ki, majd a helyszíni körülmények és lehetőségek miatt további módosításokra szorult. Az újszerű sportággal kapcsolatos követelményeket a FINA nemzetközi úszószövetség előírásai határozzák meg, és az óriás ugrótorony kiválasztott helyszíne kapcsolódik az UNESCO világörökségi listán szereplő Duna-parthoz is.  
ALÉPÍTMÉNY
A 2016 decemberében készített állékonysági vizsgálatok eredménye alapján szükségszerű volt a kiviteli terv módosításával a partfali súlytámfal mélyalapozási megerősítése 49 db 0,80 m átmérőjű Jet-oszlop építésével. Az oszlopok függőleges tengelyűek, jellemző mélységük 8,00 m, a felső síkjuk a 97,25 mBf, a talpmélységük 89,25 mBf magasságra készült. Az oszlopok harántolják a súlytámfal alatt feltételezett ún. 
„csúszólapokat”, emiatt merev acélbetéttel készültek. Az acélbetétek IPE100 szelvények, melyek hossza 8,00 m. A merev acélbetéteket a cementhabarcs injektálása után kellett behelyezni. Az oszlopokat egy vasbeton fejgerendával kötöttük össze az együtt dolgozásuk segítésére, megküzdve a Duna 2017. február végére folyamatosan változó vízállás-magasságával. A februári mederkotrás után a partfallal párhuzamosan 13 db 2,00 m átmérőjű, bennmaradó acél csőköpenyes Soil-mec cölöp épült, melyek egymáshoz viszonyított tengelytávolsága 4,00 m volt, tengelyben megengedett +/-10 cm mérettűréssel. A felvízi és az alvízi oldalon további 1-1 db azonos méretű cölöp létesült, ezek egymáshoz viszonyított tengelytávolsága 50,60 m. A cölöpöket erőjátékbeli szempontból támbordának kell tekinteni, mivel ezek adják a támfalat alkotó előregyártott vasbeton elemek megtámasztását. Statikai modellt tekintve tehát az altalajba befogott, függőleges tengelyű konzolos tartókról van szó, melyek a rájuk ható oldalnyomás miatt rugalmasan megváltoztatják az alakjukat. Ezzel a munkarésszel április közepére végeztünk. Május végén a konzolos oszlopok tetején egy koszorú készült előregyártott vasbeton elemekből, és a hegesztett kapcsolat miatt összefogja a cölöpök első végpontjait. A koszorúk az erőjátékbeli szerepeken túlmenően esztétikai célokat is szolgálnak, mivel eltakarják a cölöpök építési pontatlanságaiból adódó, alaprajzi értelemben hullámzó panel kontúrokat. A cölöpsor belső oldalához előregyártott vasbeton pallókat támasztottunk április 25-i.g A pallók eredetileg vízszintes helyzetben épültek volna be a platformlemez bennmaradó zsaluzataként, de a szükséges szerkezeti módosításból adódóan az időközben legyártott elemeket erőtanilag újra kellett vizsgálni a várható oldalnyomások terhelésére. Az eredetileg F2 jelű vasbeton pallók befoglaló métere 1050x3900 mm volt, s így alkalmasak a 4,0 méteres tengelytávolságú cölöpök mellé történő beépítésre. A 20 cm vastagságú előregyártott vasbeton elemek eredeti vasalása miatt csak a felső három panelsorba lettek beépíthetők teherbírási okokból. Az alsó 4. és 5. sorban ugyanilyen geometriai feltételekkel rendelkező, erősebb vasalású, 24 db előregyártott panelt kellett beépíteni. A panelek közötti 10 cm-es távolság lehetővé tette a cölöpök fúrása során kialakuló esetleges méreteltérések kiküszöbölését. A vasbeton panelek tehát kéttámaszú tartóként támaszkodnak a cölöpök acél csőköpenyéhez. Tartószerkezeti értelemben a vasbeton lemez teljes egészében a betöltött kőszórásra és betömörített zúzottkő ágyazatra támaszkodik. A betöltésre ható függőleges terhelések felvétele miatt a vízépítési kőbeépítésnek vegyes frakciónak kellett lennie, azaz a nagyobb kövekkel (LMA 10/60) egyidejűleg CP 63/180 ill. 31,5/50 zúzottkövet is be kell építeni, hogy a nagyobb kövek között a hézagtérfogat a lehető legjobb mértékig kitöltött legyen. Oda kellett figyelni a frakciók keverési tömegarányára, továbbá a réteges betöltésre. Április végén a 96,50 mBf szint fölött továbbra is rétegesen terített kőbeépítés történt 31,5/50 frakciójú zúzottkővel a 98,10 mBf szintig, amit már szárazföldi módszerekkel lehetett tömöríteni és el tudtuk helyezni a háromtengelyű műanyag georácsot a teherbírás növelése érdekében. A felvízi és alvízi oldalon vízépítési kőszórás épült május elején a parti támfal és a levert cölöpök vonaláig húzódóan, kereken 45°-os hajlásszögű rézsűs kialakítással. A vasbeton lemez vastagsága 1,00 és 1,10 m között változik, a felső síkja magasságilag a 99,90 és 100,00 mBf szinten helyezkedik el. Erőtani szempontból a platformlemez rugalmasan ágyazott és valamennyi terhét a betömörített kőtöltésre adja át. Függőleges alátámasztást nem kaphat, sőt a támbordás koszorúrendszerhez képest biztosítani kellett a súrlódásmentes függőleges elmozdulását. Ilyen okokból szükségessé vált a meglévő súlytámfal mellett egy 4 cm széles vízzáró dilatáció kialakítása. A vasbeton platformlemez három látható oldalfelületébe bennmaradó TR 150/280/1,25 mm vtg. trapézlemez zsalut kellett elhelyezni, amit rendkívül rövid építési idő, a Duna emelkedő vízállása,  valamint a lemez három ütemben történő betonozása tett szükségessé. Az első ütemű betonozást május 15-én lehetett megkezdeni, amikor a háromrétegű vasalás szerelése szinte kompletten elkészült. A háromrétegű vasalás vízszintes helyzetű, azaz lényegében a 95 cm vastagságú részben helyezkedik el. Az első ütemű betonozást követően a középső hálóvasaláson mozogva kellett a lemez három szélső sávjába a mobil árvízvédelmi fal talplemezeit beszerelni +/-2 mm helyszínrajzi és magassági pontossággal. Ezen szerelvényeket külön sámlivasakra kellett állítani, így azok hegesztéses rögzítése 2 nap alatt megtörtént. Ugyanebben az időszakban vált szükségessé a torony lerögzítésére szolgáló belső menetes hüvelyek beszerelése és szintezve rögzítése. Ez utóbbiakat a csavaros állítási lehetőségből adódóan szintén +/-2 mm pontossággal kellett magasságilag is beállítani. A szerelési munkák után lehetett a második ütemű betonozást elvégezni május 22-én. Ezután szükséges a medence horonyrendszerére tervezett bennmaradó laposvasakat szintén +/-2 mm pontossággal magasságilag is beállítani. Ennek elkészülte után egy nap kihagyásával történhet a harmadik rétegű beton bedolgozása és felületképzése csiszolt formában május 31-ig. A betonozásokat betontechnológiai tervezés és technológiai utasítás alapján végeztük az előírt minőség biztosítása érdekében. 
 
FELÉPÍTMÉNY
 
Június elsejétől a fent leírt vízszintes horonyba kerül elhelyezésre az ideiglenes 15,0 m belső átmérőjű és 6,2 m magas acél anyagú medence hengerpalást. A hengerpalást alsó élén kialakított és kihajtott lemezelést dűbelezéssel rögzítik a Duna-meder platform vasbeton szerkezetéhez. A torony június 10-től acél állványrendszerből készül, mely számos szerkezeti elemet (oszlop, vízszintes tartó, átlós merevítők), illetve kiegészítőt (járólapok, lépcsők, konzolok) foglal magába. Ezzel egy időben épül a pódium is, ami acél állványrendszerből készül, ez számos szerkezeti elemet (oszlop, vízszintes tartó, átlós merevítők), illetve kiegészítőt (járólapok, lépcsők, konzolok) foglal magába. A felső rakpartról a pódiumra való átjárást és infrastruktúra csatlakozást állványszerkezeti elemekből álló szerkezettel kell biztosítani, ami kellő teherbírású gyaloghídként is funkcionál. Ezen rendszer elemei kompatibilisek a pódiumot és a tornyot alkotó elemekkel. A rendezvény nézőközönsége a július elején telepített, rögzített ülőhelyekkel ellátott, összességében 1500 fős lelátókon foglalhat helyet. A verseny rendezéséig, július végéig, további elemek készülnek még, úgymint bemelegítő medence, konténerek és konténeregységek, állványrendszer-elemek, színpadtechnikai szerkezetek, ideiglenes sátorszerkezetek stb. A kivitelező WHB Csoport képviselői biztosak benne, hogy a létesítményt határidőben, az elvárt minőségben fogják átadni.
 
 
Hamarosan elkészül Budapest legmagasabb ideiglenes építményeHamarosan elkészül Budapest legmagasabb ideiglenes építményeHamarosan elkészül Budapest legmagasabb ideiglenes építményeHamarosan elkészül Budapest legmagasabb ideiglenes építményeHamarosan elkészül Budapest legmagasabb ideiglenes építménye
vissza a hírekhez
Hamarosan elkészül Budapest legmagasabb ideiglenes építménye