Vissza

Közbeszerzés az építőiparban

2023-05-24 Hírek

Közbeszerzés az építőiparban

A Közbeszerzési Hatóság által közzétett statisztikai adatok szerint a Magyarországon 2022. évben indított közbeszerzési eljárások 37,7%-a építési beruházás tárgyban került megindításra, amelyek a közbeszerzési eljárások értékének 58,9%-át tették ki. Az előző statisztikai adatok is mutatják, hogy a közbeszerzési piac jelentős színtere az építőipari versenynek. A közbeszerzési eljárásokra és az azok eredményeként kötött szerződések teljesítésére speciális szabályrendszer vonatkozik, amelyek eltérő verseny- és teljesítési környezetet teremtenek a gazdasági szereplők számára. – Dr. Szalma Borbála LL.M. a WEST HUNGÁRIA BAU Kft. közbeszerzési szakjogásza foglalja össze gondolatait a témában.

Az elmúlt időszak gazdasági eseményei kihatnak a közbeszerzésekre is, amelyhez mind az Ajánlatkérőknek, mind az Ajánlattevőknek rövid idő alatt kell/kellett alkalmazkodniuk. Az alapanyag-, illetve termékhiány, valamint az áremelkedések új stratégiát követelnek a közbeszerzés minden szereplőjétől, legyen szó akár a beszerzési igény definiálásáról vagy akár az árazásról. Az építőipari megrendelések jellemzően összetettek, több, egymásra épülő munkafázisból állnak és a nagyobb munkák kivitelezési határideje években mérhető, ezen körülményekkel pedig megfelelően kell tudnia kalkulálni egy gazdasági szereplőknek a közebszerzési eljárásra beadandó ajánlata elkészítésekor, úgy, hogy az versenyképes legyen, ugyanakkor nyertessége esetén a megfelelő fedezet biztosított legyen a teljesítés során. 

Az építőipari piaci szereplők felé megfogalmazott fontos szakmai elvárása tehát a közbeszerzésnek az előrelátás, ugyanis az ajánlati kötöttség beálltával a kivitelezés alapkövei lefektetésre kerülnek, amelyhez a közbeszerzési szerződés részes felei a teljesítés végéig – adott esetben évekig – kötve vannak.

A másik kiemelendő követelmény a szaktudás. A szaktudás alatt nem csak a műszaki-szakmai vagy pénzügyi szaktudás értendő, hanem a közbeszerzési szaktudás is. A közbeszerzési piacon megmérettető gazdasági társaság nem lehet sikeres a munkák elnyerésében és nem tud megfelelően teljesíteni, ha a műszaki-szakmai, illetve a pénzügyi szaktudás mellé nem párosul az adott feladatellátáshoz szükséges mélységű közbeszerzési szaktudás.

A közbeszerzési eljárásokat összetett, egymásra épülő és részletekbe menő szabályrendszer jellemzi. Kisebb részben vannak talán azok a közbeszerzési szabályok, amelyek ismerete elengedhetetlen az ajánlattételhez és nyertesség esetén a szerződések teljesítéséhez, ezen szabályok ismerete azonban az alap. Az előírások nagyobb része az Ajánlatkérőkre és az eljárások bonyolítására vonatkozik, azonban ezen szabályok ismerete előnyt jelenthet a gazdasági szereplőknek, érthetőbbé teheti az ajánlatkérői eljárási cselekményeket, amelyekre így adekvátabb lépéseket fog tudni tenni az adott gazdasági szereplő.

A West Hungária Bau Kft. mára az építőipari szegmensben meghatározó jelenléttel bír, amely mögött számos sikeres és az évek előrehaladtával egyre nagyobb volumenű, közbeszerzéseken elnyert munka megvalósítása áll. A cég sikerének egyik kulcsa, hogy a közbeszerzési szerződésekkel dolgozó kollegák rendelkeznek az adott munkafázishoz szükséges közbeszerzési ismeretekkel is. A cég munkatársaként immáron két éve igyekszem segíteni kollégáim munkáját közbeszerzési kérdésekben, továbbá a közbeszerzési eljárások ajánlattételi és bírálati szakaszaiban látok el feladatokat.

A közbeszerzésekben, különösen az építőipari beruházások terén a szabályzók tekintetében jelentős változások várhatóak, amelyek új környezetet fognak teremteni. A jogalkotási folyamatot követjük, hatálybalépés esetén pedig igyekszünk minél gyorsabban alkalmazkodni és továbbra is maradandót alkotni.